Chcemy, aby każde dziecko osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, głód wiedzy. Pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

 

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

W programie przewidzieliśmy czas na zabawę, naukę, odpoczynek, zajęcia zorganizowne i swobodne, zajęcia wspólne dla wszystkich i dodatkowe według wyboru.