Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku na osiedlu „ Słoneczne”. Przedszkole posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno – bytową. Każdy oddział posiada własną salę zajęć z dostępem do łazienki. Sale są wyposażone w sprzęt, środki dydaktyczne, kąciki tematyczne, zabawki, gry stosowne do  wieku  dzieci.  Dodatkowo  przedszkolaki  korzystają z sali plastycznej, sali teatralnej, pracowni informatycznej z 12 stanowiskami komputerowymi, biblioteko – czytelni z woluminami udostępnianymi do wypożyczania przez rodziców.

Przedszkole posiada dwie klatki schodowe i trzy czynne wyjścia ewakuacyjne z budynku na zewnątrz. Wnętrze budynku jest dobrze oznakowane pod kątem ewakuacji. Posiada atestowane zabezpieczenia przeciwpożarowe (gaśnice, hydranty) oraz czujniki przeciwdymne,  (światła ewakuacyjne) rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników w czasie dnia, w godzinach od 9.30 do 14.00 przedszkole jest zamykane. Wejście do budynku przedszkola jest możliwe po naciśnięciu dzwonka i otworzeniu drzwi przez pracownika przedszkola. Teren naszego przedszkola jest ogrodzony i zamykany po zakończonej pracy.

Plac zabaw  dla  dzieci  położony  jest  za  budynkiem  przedszkolnym.  Wyposażony  jest  w  urządzenia  rekreacyjno  – sportowe,  w piaskownicę, drabinki, huśtawki, karuzelę i wielki zamek zabaw. Obręb placu jest trawiasty, obsadzony iglakami  i krzewami ozdobnymi.

Do zabaw wykorzystywany jest też przyległy do budynku obszerny taras wyłożony kostką brukową.

Przedszkole posiada własną kuchnię, która oferuje dzieciom urozmaicone, smaczne i bogate w warzywa i owoce posiłki:

                godz. 8.30 – śniadanie

                godz. 12.00 – obiad (2 dania)

                godz. 14.00 – podwieczorek

W  przypadku   uczulenia   dzieci   na   wybrane   produkty   żywnościowe,   w   miarę   możliwości  dostosowujemy  żywienie  do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci.

Nasze przedszkole jest bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola dbają o bezpieczeństwo, porządek i serdeczny klimat  pracy.  Dzieci  i  rodzice  są  zadowoleni  z  pobytu  i  kontaktu z przedszkolem.