Podziękowania dla przedszkola za udział w akcjach charytatywnych