Pobierz

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2  ul. Powstańców Warszawy 8

 22-100 Chełm

 tel. 82 565 73 69   fax. 82 565 73 69

strona internetowa: http://zwippp2.szkolnastrona.pl

PUNKT KONSULTACYJNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 15 W CHEŁMIE

DYŻUR PEŁNI SPECJALISTA ZESPOŁU WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W CHEŁMIE

PEDAGOG - P.ANNA OLEWIŃSKA- PONIEDZIAŁEK 13.00-17.00

przyjmuje w pokoju nr 6

POMOC DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA