Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszam Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line "Kocham i wspieram - rodzicielskie SOS w czasie pandemii" w dniu 31 maja 2021r. w godz. 16:30 - 17:30.

Podczas konferencji chcemy przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

 

Program konferencji:

  • 16:30 - 16:40 - powitanie uczestników - p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
  • 16:30 - 16:50 - "Komunikacja w rodzinie - sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi" - p. Joanna Kupczyńska - Juszczak - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Zamościu
  • 16:50 - 17:10 - "Jak wspierać dzieci w czasie pandemii" - prof. dr hab. Zbigniew Gaś - profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Z poważaniem

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty