11 maja przedszkole wznawia swoją działalność

 

Od 11 maja br. za zgodą organu prowadzącego oraz wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie wznawia swoją działalność. 

 

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Więcej informacji przekazujemy w zamieszczonych poniżej procedurach.