Kadra

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie jest mgr Renata Tymczak.

Dyrektor umiejętnie współpracuje z klientami przedszkola i z najbliższym środowiskiem.

W placówce zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz 14 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem.

 

Na nasz OPTYMISTYCZNY zespół składa się:

 

Kadra pedagogiczna:

mgr Renata Tymczak

mgr Marianna Małek

mgr Anna Ruszała

mgr Jolanta Szwed

mgr Agnieszka Płachecka

mgr Elżbieta Podsiadła

mgr Agnieszka Skubisz

mgr Dorota Skubisz

mgr Jadwiga Raćkowicz

mgr Renata Gwiazda

mgr Joanna Sapiecha

mgr Anna Kaper

mgr Agnieszka Adamczuk-Koziej

 

Administracja:

Anna Doroś – główna księgowa

Małgorzata Cygan – kasjer/intendent

mgr Monika Jakubiec-Kość – pomoc administracyjna

 

Obsługa:

Krzysztofa Kowalczyk - pomoc nauczyciela

Weronika Jabłońska – pomoc nauczyciela

Maria Jurek - kucharka

Marzena Kowalska - pomoc kuchenna

Agnieszka Jędruszczak - pomoc kuchenna

Małgorazta Grabowiec - starsza woźna/ pomoc kuchenna

Małgorzata Nieborak - woźna

Marta Jurkowska - woźna

Anna Wróblewska - woźna

Wanda Szałaj - woźna

Zbigniew Chudoba – konserwator

 

Zajęcia dodatkowe:

mgr Ilona Filipowicz - Witkowska /język angielski/

mgr Łukasz Czwaliński /gimnastyka korekcyjna/

mgr Jolanta Mech /rytmika/

 

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną przedszkola tworzą zgrany, kreatywny, pełen inicjatywy i  o p t y m i z m u  zespół, którego priorytetowym zadaniem jest podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez nieustanne doskonalenie się i wykorzystywanie zdobytej wiedzy oraz doświadczeń do planowania działań ukierunkowanych na dobro dziecka, jego potrzeby i wszechstronny rozwój intelektualno – fizyczny.